Tình hình sử dụng phòng học tuần 33 năm 2020 (từ ngày 10/8-16/8/2020)  
Tình hình sử dụng phòng học tuần 32 năm 2020 (từ ngày 03/8-09/8/2020)  
Tình hình sử dụng phòng học tuần 31 năm 2020 (từ ngày 27/7-02/8/2020)  
Tình hình sử dụng phòng học tuần 30 năm 2020 (từ ngày 20/7-26/7/2020)  
Tình hình sử dụng phòng học tuần 29 năm 2020 (từ ngày 13/7-19/7/2020)  
Tình hình sử dụng phòng học tuần 28 năm 2020 (từ ngày 06/7-12/7/2020)  
Tình hình sử dụng phòng học tuần 27 năm 2020 (từ ngày 29/6-05/7/2020)  
Tình hình sử dụng phòng học tuần 26 năm 2020 (từ ngày 22/6-28/6/2020)  
Tình hình sử dụng phòng học tuần 25 năm 2020 (từ ngày 15/6/2020-21/6/2020)  
Tình hình sử dụng phòng học tuần 24 năm 2020 (từ ngày 08/6/2020-14/6/2020)  
Back To Top