Thông báo số 1002/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 10/8/2020 v/v điều chỉnh lịch thi Giáo dục quốc phòng và an ninh (đợt học 6) học kỳ giữa, năm 2020.  
Quyết định số 1505/QĐ-ĐHTCM-QLĐT ngày 10/8/2020 v/v ban hành quy định tạm thời về đào tạo trực tuyến.  
Thông báo số 934/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 31/7/2020 v/v giải quyết đăng ký ghi danh học lại, học cải thiện, học bù đối với khóa trình độ Cao đẳng hệ chính quy chương trình đại trà học kỳ cưối, năm 2020.  
Thông báo số 900/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 27/7/2020 về việc tạm không đến Trường đối với giảng viên, viên chức, sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh vào từ thành phố Đà Nẵng.  
Quyết định số 1344/QĐ-ĐHTCM ngày 24/07/2020 về việc khen, thưởng sinh viên đạt thành tích cao tại hội thi khoa học sinh viên toàn quốc “Olympic kinh tế lượng và ứng dụng” lần thứ V – năm 2020.  
Quyết định số 1138/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 22/07/2020 về việc công nhận kết quả xét miễn học, miễn thi các học phần Anh văn đối với sinh viên trình độ Đại học hệ chính quy, học kỳ giữa năm 2020.  
Thông báo số 879/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 22/07/2020 về lịch thi Giáo dục quốc phòng và an ninh (đợt học 6) học kỳ giữa, năm 2020.  
Thông báo số 871/TB-ĐHTCM ngày 21/7/2020 về lịch nghỉ hè đối với sinh viên hệ chính quy tập trung năm 2020.  
Thông báo số 854/HD-ĐHTCM ngày 17/07/2020 về việc đăng ký chỗ ở tại ký túc xá cơ sở quận 9 để học Giáo dục Quốc phòng và An ninh (đợt 6, 7).  
Hướng dẫn số 852/HD-ĐHTCM ngày 17/07/2020 về việc tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên khóa 16D bậc Đại học hệ chinh quy học kỳ đầu năm 2020.  
Back To Top