UFM tổ chức Lễ tuyên dương tập thể, cá nhân tiêu biểu và Tri ân thầy cô.

Ngày 20/11/2019, trường Đại học Tài chính – Marketing long trọng tổ chức Lễ tuyên dương tập thể, cá nhân tiêu biểu và Tri ân thầy cô. Buổi lễ là dịp để ôn lại truyền thống của ngành giáo dục Việt Nam, tôn vinh công sức đóng góp, nêu cao vai trò, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của mỗi cán bộ giảng viên, viên chức trong sự nghiệp giáo dục nước nhà. Đồng thời ghi nhận và biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong năm 2018.

Back To Top