Khảo sát sơ bộ chương trình đào tạo chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh trình độ Thạc sĩ.

Ngày 12/7/2019, Trường Đại học Tài chính – Marketing đã đón tiếp đoàn Đánh giá ngoài thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh) đến Khảo sát sơ bộ Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh trình độ thạc sĩ. Đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) do PGS.TS Trần Thị Hồng và TS. Trương Chí Hiền làm trưởng đoàn.

Back To Top