BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

 

Biểu mẫu 22

(Kèm theo công văn số 1296/ĐHTCM-QLĐT ngày 16 tháng 12 năm 2014

 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính - Marketing)

 

THÔNG BÁO

Công khai cơ sở vật chất của

cơ sở giáo dục Đại học năm học 2014-2015

 

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng

I

Diện tích đất đai

Ha

2,61

II

Diện tích sàn xây dựng

m2

20.689

1

Giảng đ­ường

 

 

 

Số pḥng

pḥng

167

 

Tổng diện tích

m2

17.183

2

Pḥng học máy tính

 

 

 

Số pḥng

pḥng

8

 

Tổng diện tích

m2

848

3

Pḥng học ngoại ngữ

 

 

 

Số pḥng

pḥng

 

 

Tổng diện tích

m2

 

4

Thư­ viện

m2

590

5

Pḥng thí nghiệm

 

 

 

Số pḥng 

pḥng

 

 

Tổng diện tích

m2

 

6

Xư­ởng thực tập, thực hành

 

 

 

Số pḥng 

pḥng

 

 

Tổng diện tích

m2

 

7

Kư túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lư

 

 

 

Số pḥng

pḥng

17

 

Tổng diện tích

m2

678

8

Diện tích nhà ăn của cơ sở đào tạo

m2

 

9

Diện tích khác:

m2

1.390

 

Diện tích hội trường

m2

1.390

 

Diện tích nhà văn hóa      

m2

 

 

Diện tích nhà thi đấu đa năng 

m2

 

 

Diện tích bể bơi

m2

 

 

Diện tích sân vận động

m2

 

 

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2014

Người lập biểu

 

 

(đă kư)

 

Châu Minh Quí

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đă kư)

 

Nguyễn Văn Hiến