BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH – MARKETING
Biểu mẫu 22
(Kèm theo công văn số 48/ĐHTCM-QLĐT ngày 14 tháng 01 năm 2014
 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính - Marketing)
THÔNG BÁO
Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2013-2014
STT Nội dung Đơn vị tính Số lượng
I Diện tích đất đai  Ha 2,488
II Diện tích sàn xây dựng  m2 10.122,4
1 Giảng đ­ường    
  Số pḥng pḥng 176
  Tổng diện tích m2 15.53
2 Pḥng học máy tính    
  Số pḥng  pḥng 8
  Tổng diện tích m2 3
3 Pḥng học ngoại ngữ    
  Số pḥng  pḥng  
  Tổng diện tích m2  
4 Thư­ viện m2 1.939
5 Pḥng thí nghiệm    
  Số pḥng   pḥng  
  Tổng diện tích m2  
6 Xư­ởng thực tập, thực hành     
  Số pḥng   pḥng  
  Tổng diện tích m2  
7 Kư túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lư    
  Số pḥng pḥng  8
  Tổng diện tích m2 1.459,05
8 Diện tích nhà ăn của cơ sở đào tạo m2  
9 Diện tích khác: m2 4.84
  Diện tích hội trường m2 1.64
  Diện tích nhà văn hóa        m2  
  Diện tích nhà thi đấu đa năng   m2 3.2
  Diện tích bể bơi  m2  
  Diện tích sân vận động  m2  
TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng  01  năm 2014
 HIỆU TRƯỞNG
 (đă kư)
 Hoàng Trần Hậu