[Đăng ngày: 18/12/2017]

Đào tạo Sau đại học luôn luôn được Nhà trường đặc biệt quan tâm đổi mới chương trình, nâng cao chất lượng, gắn đào tạo với yêu cầu sử dụng của các địa phương. Ngày 14/12/2017 vừa qua, trường Đại học Tài chính – Marketing đã tổ chức Hội nghị Nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học với sự tham dự của TS. Hoàng Đức Long, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cùng các thầy cô trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các thầy cô là lãnh đạo các phòng, ban, khoa, trung tâm trực thuộc và đông đảo các nhà khoa học, giáo sự đầu ngành.

TS. Hoàng Đức Long – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường chủ trì hội nghị

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đổi mới Giáo dục và Đào tạo của Việt Nam, Trường Đại học Tài chính – Marketing đã chủ động thực hiện đổi mới nói chung và ở trình độ sau đại học nói riêng để đáp ứng yêu cầu của xã hội và hội nhập với thế giới.
Theo PGS. TS Hà Nam Khánh Giao – Trưởng Khoa Đào tạo Sau đại học, nhà trường thành lập 2 tiểu ban chuyên môn có nhiệm vụ xây dựng chương trình đào tạo, cập nhật bổ sung, điều chỉnh Chương trình đào tạo, hướng dẫn luận văn, đề xuất danh sách Hội đồng đánh giá luận văn…, đồng thời thực hiện chủ trương kết hợp giữa triển khai nghiên cứu các đề tài khoa học với đào tạo sau đại học, nhiều nghiên cứu sinh và học viên cao học cùng với giảng viên hướng dẫn khoa học tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở, cấp Bộ và cấp Nhà nước.

PGS.TS Hà Nam Khánh Giao – Trưởng khoa đào tạo sau đại học phát biểu tại hội nghị

Với kế hoạch học tập mềm dẻo và việc áp dụng công nghệ thông tin trong đào tạo, Nhà trường đã tạo ra nhiều điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu sinh và học viên cao học có thể vừa đáp ứng việc làm và việc học.
Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận sôi nổi và đưa ra những góp ý, kiến nghị nhằm đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo sau đại học, tạo điều kiện thuận lợi cho các học viên và trong đó đưa ra các giải pháp thúc đẩy tiến độ làm luận văn thạc sĩ của học viên, luận án tiến sĩ của NCS như tăng cường công tác giám sát thực hiện kế hoạch đào tạo của học viên; Thường xuyên cập nhật bài giảng, bổ sung nội dung chương trình đào tạo; Tổ chức đánh giá đề cương luận văn, luận án; Học viên, NCS phải báo cáo tiến độ giữa kỳ và hội thảo kết quả luận văn, luận án trước khi bảo vệ...

Trường Đại học Tài chính – Marketing tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ từ năm 2011 đến nay, tại Tp. Hồ Chí Minh là 11 khóa, 01 khóa cho nước CHDCND Lào và 05 khóa cho khu vực Tây Nam Bộ với tổng số gần 3000 học viên. Trong năm 2016, nhà trường tuyển sinh khóa đầu tiên đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, năm 2017 đào tạo thêm chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Các lớp chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ sau đại học được mở rộng thường xuyên, mỗi năm có hàng trăm cán bộ tham dự. Hiện nay, Khoa đào tạo sau đại học tiếp tục tuyển sinh các khóa tiếp theo, mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 0283.997.46.41, website: khoasaudaihoc.ufm.edu.vn.

Hồng Quân, Đức Tài


 

Các tin khác :