[Đăng ngày: 22/05/2018]

UFM hưởng ứng Tuần lễ kỷ niệm “Ngày truyền thống chống thiên tai Việt Nam”

Ngày 22/5 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai của Việt Nam. Ý nghĩa của ngày này không chỉ là dịp để tôn vinh những người làm công tác phòng, chống thiên tai mà còn để nhắc nhở mọi người hãy chủ động trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Thực hiện Công văn 225/KHTC-QT ngày 14/5/2018 của Cục Kế hoạch Tài chính về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ kỷ niệm “Ngày truyền thống phòng chống thiên tai của Việt Nam” và kỷ niệm 72 năm “Ngày truyền thống phòng chống thiên tai của Việt Nam” (22/5/1946 - 22/5/2018). Trường Đại học Tài chính – Marketing đã tổ chức các hoạt động để thông tin đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên đang theo học nội dung toàn văn thư của Chủ tịch nước gửi và hình ảnh, tư liệu Nhân ngày truyền thống phòng, chống thiên tai của Việt Nam.

Đồng thời, nhà trường cũng đã triển khai tổ chức treo bandroll, khẩu hiệu, áp phích tại các cơ sở của nhà trường với nội dung “Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.

Theo đó, để chủ động trong công tác phòng, chống, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, bão lụt gây ra. Toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên Trường Đại học Tài chính – Marketing cần nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện các kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai đã đề ra. Đảm bảo tổ chức phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ giữa các đơn vị, ứng phó kịp thời, có hiệu quả với mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra, luôn sẵn sàng, đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.

Toàn văn thư của Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước nhân Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai của Việt Nam.

Thanh Tâm

Các tin khác :